Digitale en mobiele media veranderen de manier waarop het
stedelijk leven vorm krijgt en hoe wij onze gebouwde omgeving
ervaren. Dat lijkt vooral een praktische aangelegenheid: dankzij
deze technologieën kunnen we ons leven handiger organiseren.
Maar de opkomst van deze ‘urban media’ stelt ons ook voor
een belangrijk filosofisch vraagstuk: wat betekenen ze voor de
manier waarop de stad als gemeenschap functioneert?

Aan de hand van voorbeelden van nieuwemediagebruiken én
historische casestudy’s laat Martijn de Waal zien hoe nieuwe
technologieën in eerste instantie bijdragen aan verdere individualisering
en liberalisering van de stedelijke samenleving.
Er is echter ook een alternatief toekomstscenario. Daarin geven
digitale media op een nieuwe manier invulling aan de stedelijke
openbaarheid. Daarmee blazen ze ook nieuw leven in het klassieke
republikeinse ideaal van de stad als open democratische
‘gemeenschap van vreemden’.